[NUUG kart] Prinsippspørsmål om vegtypar

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Mon Feb 1 20:39:15 CET 2010


Den 1. feb. 2010 kl. 20.26 skrev Eirik U. Birkeland:

> Hei.
> Kva for eitt av desse prinsippa er det som ligg til grunnlag når ein
> skal velje vegtype (dvs. primary, secondary eller tertiary)?
Deffinisjonen står på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features

> 1. Om det er europaveg, riksveg eller fylkesveg
> 2. Kva for status/skilting det er, som nemnt i tråden om forvaltingsreform
> 3. Kva for standard det er på vegen
Det er i hovudsak skiltinga som bestemer vegtypen, men dette henger saman med vegstatusen og delevis standarden.

> 
> Forresten, kan nokon forklare meg det med skilting – er fylkesvegar
> skilta på to ulike måtar, som avgjer vegtype?
Fylkesvegar skiltast anten med kvite skilt (gamle riksvegane) eller utan skilt (bortsett frå milesteinar).

> 
> Mvh
> Eirik U. Birkeland
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list