[NUUG kart] Høgdekurver i OpenStreetMap

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Feb 2 09:53:07 CET 2010


Erik Johannessen wrote on 01.02.2010 22:49:15:
> 
> Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com> writes:
> 
> > Har nokon foresten sett på datakvaliteten til ASTER i norge?
> 
> Jeg gjorde en veldig enkel/overfladisk sammenligning mellom ASTER og
> SRTM for å se hva jeg ville bruke på mtbmap.org.  ASTER virket å få fram
> litt mer detaljer noen steder, men det har en del rare ting.  Var
> bla. en del dype (20-30 m) "kratre" på relativt flate steder.  Så jeg
> valgte SRTM der det finnes og ASTER lengre nord.
> 
> Har ikke sammenlignet ASTER/SRTM med http://www.viewfinderpanoramas.org/
> som bla. frikart.no bruker.  Hadde også vært interessant.
> 

ASTER skal være mer nøyaktig, for det er gjort tettere målinger. Men hvor 
mye det har å si i praksis er jeg ikke sikker på. På frikart.no har jeg 
brukt viewfinderpanoramas.org nord for 60 grader fordi ASTER ikke har vært 
helt fritt tilgjengelig slik som SRTM. Om dette har endret seg har jeg 
ikke sjekket.

Forøvrig synes jeg det er helt riktig at ikke høydekurver skal inn i OSM. 
Det må hentes fra andre kilder fordi man på forskjellige kart trenger 
forskjellig oppløsning (ekvidistanse) og har forskjellig krav til 
detaljnivå.  Og det å kunne bruke forskjellige kilder er da bare en 
fordel.  Noen har til og med laget o-kart av OSM, selv om de ennå ikke har 
lagt på høydekurver så er set ikke tivil om at man på o-kart stiller 
høyere krav til kurvene enn på andre kart. Se 
http://oobrien.com/oom/?zoom=14&lat=59.78982&lon=10.39656&layers=B00FTTF 
for hvordan OSMs o-kart ser ut for kjekstadmarka f.eks.

-SverreMore information about the kart mailing list