[NUUG kart] Høgdekurver i OpenStreetMap

Jon K Hellan hellan at acm.org
Tue Feb 2 13:12:52 CET 2010


Sverre Didriksen wrote:
> Erik Johannessen wrote on 01.02.2010 22:49:15:
>> Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com> writes:
>>
>>> Har nokon foresten sett på datakvaliteten til ASTER i norge?
>> Jeg gjorde en veldig enkel/overfladisk sammenligning mellom ASTER og
>> SRTM for å se hva jeg ville bruke på mtbmap.org.  ASTER virket å få fram
>> litt mer detaljer noen steder, men det har en del rare ting.  Var
>> bla. en del dype (20-30 m) "kratre" på relativt flate steder.  Så jeg
>> valgte SRTM der det finnes og ASTER lengre nord.
>>
>> Har ikke sammenlignet ASTER/SRTM med http://www.viewfinderpanoramas.org/
>> som bla. frikart.no bruker.  Hadde også vært interessant.
>>
> 
> ASTER skal være mer nøyaktig, for det er gjort tettere målinger. Men hvor 
> mye det har å si i praksis er jeg ikke sikker på. På frikart.no har jeg 
> brukt viewfinderpanoramas.org nord for 60 grader fordi ASTER ikke har vært 
> helt fritt tilgjengelig slik som SRTM. Om dette har endret seg har jeg 
> ikke sjekket.
> 

Ferranti, mannen bak viewfinderpanoramas, har en del å si om ASTER:
http://www.viewfinderpanoramas.org/reviews.html#aster

Kort oppsummert synes han det han selv har gjort er bedre.

Jon Kåre

> Forøvrig synes jeg det er helt riktig at ikke høydekurver skal inn i OSM. 
> Det må hentes fra andre kilder fordi man på forskjellige kart trenger 
> forskjellig oppløsning (ekvidistanse) og har forskjellig krav til 
> detaljnivå.  Og det å kunne bruke forskjellige kilder er da bare en 
> fordel.  Noen har til og med laget o-kart av OSM, selv om de ennå ikke har 
> lagt på høydekurver så er set ikke tivil om at man på o-kart stiller 
> høyere krav til kurvene enn på andre kart. Se 
> http://oobrien.com/oom/?zoom=14&lat=59.78982&lon=10.39656&layers=B00FTTF 
> for hvordan OSMs o-kart ser ut for kjekstadmarka f.eks.
> 
> -Sverre
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list