[NUUG kart] WMS til N5000

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Sun Feb 7 19:40:20 CET 2010


Slik eg har forstått kan me bruke N5000 i OSM. Problemet er at det berre har ein oppløysing på 5000m som ikkje er brukande til vårt formål.

Men N5000 inneheld dei administrative grensene som Gustav prøver å skaffe. Det er dårlegare oppløysing, men det er betre enn ingenting. Når Gustav har vunne mot kartverket og fått detaljerte vektorkart over kommunegrensene kan me lett byte ut alle kommunegrensene i norge med det meir nøyaktige datasettet.
Eg har leikt meg litt med WMS og JOSM i dag og funne ut at følgende url kan brukast i JOSM;
http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata2?version=1.1.1&service=WMS&request=GetMap&format=image/png&transarant=true&STYLE=default&layers=N5000AdministrativeGrenser,N5000Fylkesnavn,N5000Tettstedsnavn&

For å få N5000 administrative grenser i JOSM legg urlen over i lista over WMS tjenester, zoom ut til 17km og velg kartet frå WMS menyen. Dersom du skal trace frå N5000 legg du til "source=Statens kartverk N5000"

OBS: Namna i kartet er anten fylker eller tettstader, ikkje kommuner.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list