[NUUG kart] Prinsippspørsmål om vegtypar

Eirik U. Birkeland eirbir at gmail.com
Fri Feb 5 21:12:44 CET 2010


(Denne vart sendt feil for nokre dagar sidan:)

Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net> skreiv:
> Ja. Se mer her:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Forvaltningsreformen_av_veinettet_i_Norge

Takk. Den var oppklarande. Så det vil seie at ein skal bruke høvesvis
«E» og «Fv» på europavegar og fylkesvegar, men berre tal på stamvegar
og riksvegar? Og at ein skal fjerne «Rv» når ein ser det i taggar på
OpenStreetMap (ev. få ein bot til å gjere det)?

Mvh
Eirik U. Birkeland


More information about the kart mailing list