[NUUG kart] Fwd: Re: WMS til N5000

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Wed Feb 10 00:14:12 CET 2010


66 av 430 kommunar kartlagt så langt. Me er på veg.

Den 9. feb. 2010 kl. 22.23 skrev Jarl Mosand:

> 
> Jeg er i ferd med å legge inn grensen for min kommune (Frøya)og
> tilstøtende kommuner.
Flott at du hjelper til.

> 
> 1. Min kommune deler grense med landgrensen. Skal jeg tagge den som
> kommunegrense? jeg må i så fall lage den ettersom nåværende grense er feil.
Eg har ikkje sett så mykje på landegrensa. Eg trur at det her er forskjellige kilder. Noko kjem frå CIA som har rykte på seg til å vere dårlig importert, mens noko kjem frå svenske økonomiske kart.
Er landegrensa meir nøyaktig enn N5000 kan du bruke den, er den ikkje det kan du trace frå N5000.
For å sjekke nøyaktigheten kan du fjerne N5000 frå URLen til kartlaget og zoome inn slik at du får bedre oppløysing. Dette kan du ikkje bruke til å trace, men det er lov å samanlikne kartene.

Eg er heller ikkje sikker på kva svenskane seier til at me endrar grensene for mykje. Slik eg har forstått det er det dei som har lagt inn grensa og har kartlagt kommuner på si side av grensa.

Landegrensa og havgrensa blir tagga som ei kommunegrense, men med admin_level=2

> 
> 2. Noen av de tilstøtende kommuner deler grense med fylkesgrensen. Skal
> jeg gjøre noe for å tagge det eller vente til andre gjør hele
> fylkesgrensen? Jeg kan gjerne gjøre Trøndelagsgrensen. Er det først til
> mølla eller er det organisert?

Kommunegrense, Fylkesgrense og Landegrense er tagga nesten heilt likt. Einaste forskjellen er admin_layer tagen som er 7, 4 eller 2. Her er det lavaste nummeret som gjelder.
I tilleg har du Fylkesrelasjonar på same måte som kommunerelasjonar. Desse taggar du på same måte bortsett frå admin_layer=4
Relasjonen for Norge lar me ligge litt til me er ferdige.

Det er organisert litt på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Kommunegrenser Men det er berre å henge seg på. Eg ambefaler at du tar eit fylke og kartlegger heile, slik at me ikkje går for mykje i vegen for kvarandre.

Hugs at det ikkje er lisensar på kommunenavn så det er lov å slå opp kommunenavn andre stader dersom du ikkje veit kva kommunane heiter.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list