[NUUG kart] Fwd: Re: WMS til N5000

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Wed Feb 10 14:36:31 CET 2010


Den 10. feb. 2010 kl. 14.04 skrev Snorre Egeberg Johnsen:
> 
> Noen som har lurt på hvorfor svenskegrensa går så sikksakk oppover?
> 
> Hørte en historie en gang; om at opptråkkingen gikk på skift mellom  
> våre to land. Hvorpå svenskene hadde en tendens å vandre vestover,  
> mens nordmennene vandret østover....
> 
> -Snorre

Har hørt ein historie om at at svenskane blei sjenka og sendt østover. Derfor heiter det brennvinskarvet der.

Eg trur at dersom du ser grensa på eit topografisk kart så ser du kvifor det går sikksakk. Grensene har ein tendens til å følge terrenget. Mange grenser går på fjellryggar, i elver eller i fjordar. Det er naturlige grenser som finst i terrenget.

Gnonthgol

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100210/ab284c38/attachment.htm 


More information about the kart mailing list