[NUUG kart] Fwd: Re: WMS til N5000

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Thu Feb 11 22:54:44 CET 2010


2010/2/10 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>

> 66 av 430 kommunar kartlagt så langt. Me er på veg.
>

Jeg har sett disse dataene på kartet nå, bl.a. rundt Oslofjorden.

Mange steder er kartet vårt veldig bra, mens disse grensene er veldig
unøyaktige. urde vi korrigere de mest opplagte avvikene samtidig som
grensene legges inn?

Jeg er litt redd for at dette blir mest forvirrende:
http://osm.org/go/0TuJys3
http://osm.org/go/0TuF@bI

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100211/fa9ba707/attachment.htm 


More information about the kart mailing list