[NUUG kart] Fwd: Re: WMS til N5000

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Fri Feb 12 08:38:23 CET 2010


Den 12. feb. 2010 kl. 01.30 skrev Steinar Hamre:
> 
> Vi burde bli enige om noe lignende å alltid gjøre hvis du fikser på
> disse dataene, n5000:reviewed=yes, f.eks. (Poenget er at du gjør en
> redigeringsjobb basert på at du retter på n5000-data, hvis du hadde
> bedre data, ville du kanskje gjort en annen jobb, eller latt være
> uendret.)
> 
> 	Steinar


Eg veit at det vert ganske unøyaktig i byar. Formålet med N5000 importen er ikkje å få nøyaktig data, men noko data til å eventuellt bygge videre på. Og hugs at for 95% av Norge er dette ganske nøyaktig.

Du kan jo berre sette taggen til source=local_knowledge dersom du teiknar linja etter hukommelsen. Det er også mulig å legge til nye grensepunkt der det er synlige grensepunkt i terrenget. For eksempel skilta til vegvesenet. Slik kan me bygge videre på N5000.

Grensene rundt Stavanger blei kartlagt av Gorm på denne måten før N5000. Det er ingen grunn til at det ikkje går an å gjere tilsvarande andre plasser i Norge.

Gnonthgol
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100212/42d4d70b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list