[NUUG kart] Fwd: Re: WMS til N5000

Steinar Hamre steinarh at pvv.ntnu.no
Fri Feb 12 01:30:40 CET 2010


On Thu, Feb 11, 2010 at 10:54:44PM +0100, Gustav Foseid wrote:
> 2010/2/10 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>
> 
> > 66 av 430 kommunar kartlagt så langt. Me er på veg.
> >
> 
> Jeg har sett disse dataene på kartet nå, bl.a. rundt Oslofjorden.
> 
> Mange steder er kartet vårt veldig bra, mens disse grensene er veldig
> unøyaktige. urde vi korrigere de mest opplagte avvikene samtidig som
> grensene legges inn?

Ja, disse dataene kjenner vi (u)nøyaktigheten til (selvom det
sannsynligvis er greit for 90% av norske kommunegrenser, og du bør
rette opp der du ser det er feil. (Spesielt når det er ei øy du vet
hvilken kommune hører til, eller du vet at grensa følger ei elv.)

Men det kan være kjekt å legge inn en tag som gjør at vi skjønner at du
har flyttet på grensa.

TIGER-importen i USA satte en reviewed=no på alle ways som du kunne
sette til yes (ikke at spesielt mange husket å gjøre det...).

Vi burde bli enige om noe lignende å alltid gjøre hvis du fikser på
disse dataene, n5000:reviewed=yes, f.eks. (Poenget er at du gjør en
redigeringsjobb basert på at du retter på n5000-data, hvis du hadde
bedre data, ville du kanskje gjort en annen jobb, eller latt være
uendret.)

	Steinar


More information about the kart mailing list