[NUUG kart] Landsdeler eller distrikter i OSM

Einar Ryeng einarr at pvv.org
Sun Feb 14 10:47:03 CET 2010


On Sat, Feb 13, 2010 at 11:53:20PM +0100, Knut Karevoll wrote:
> Dei som har vert litt overvåkne ser at eg har lagt inn admin_level=3
> på grensa rundt sørlandet og trøndelag. Dette er fordi det stod på
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dadministrative at
> admin_level=3 skulle brukast på landsdelar.

Ja, men bare i land som faktisk har landsdeler som administrative
enheter. I Norge er det bare to nivåer av administrativ underinndeling:
Fylker og kommuner. 

> Sidan folk har reagert på dette tenkte eg at me burde hatt ein
> diskusjon om dei administrative inndelingane i Norge. Noko som ikkje
> har vert aktuellt før. Her er det også mulig å snakke med svenskene
> som har ein ganske lik inndeling som Norge, slik at kartet blir
> konsistent.

Har allerede snakket med svenskene, men de er visst litt uenige internt.
Uansett er det de som er på kollisjonskurs med alle andre, og derfor
ikke noe eksempel til etterfølgelse.

> Landsdelar er konkret definerte og blir brukt i mange sammenhengar.
> For eksempel helseinndelingar. Landsdelar gjer seg også bra ut på
> europakartet. Men det er ikkje noko pollitisk inndeling av Norge.
> Spørsmålet er her om me skal legge inn landsdelar med admin_level=3
> eller ikkje.

Ikke. De er ikke administrative inndelinger, og dessuten til dels
subjektive og kontekstavhengige. Møre og Romsdal grupperes for eksemepel
ofte sammen med Trøndelagsfylkene.

> Ein annan inndeling er distrikter. For alle som ikkje er heilt med er
> eit distrikt ei samling kommunar i same fylke, for eksempel Østerdalen
> eller Nordmøre.  Det er ingen konkrete definisjonar på distrikta. Det
> er vanleg at du  har fleire inndelingar. For eksempel
> http://no.wikipedia.org/wiki/Troms#N.C3.A5v.C3.A6rende_inndelinger
> Skal me legge inn distrikter? Kva admin_level skal det vere (5 eller
> 6)? Kva deffinisjon på distrikt skal me bruke?

Ikke legg dem inn med admin_level. De er ikke administrative. (Bare det
at de ikke har en klar definisjon burde jo vise dette tydelig.) Dessuten
ligger de ikke alltid i samme fylke. 

OSM mangler så vidt jeg vet en god måte å markere inndelinger av denne
typen på, men å misbruke grensetaggene for det er FEIL. Det er dog ikke
vanskeligere å løse enn at du finner på en ny tag i stedet. Gjerne ved å
lage relasjoner av kommunerelasjonene eller tilsvarende.

-- 
Einar RyengMore information about the kart mailing list