[NUUG kart] Ramsar-sites i Norge

Einar Ryeng einarr at pvv.org
Fri Feb 26 18:21:13 CET 2010


On Fri, Feb 26, 2010 at 05:12:43PM +0100, Jarl Mosand wrote:
> Jeg er kanskje den typen som henger meg opp i dataljer, men jeg er usikker  
> hvor detaljert dataene fra Naturbasen er. Området i Froan består av tre  
> verneområder. Et Naturreservat, et landskapverneområde og et  
> dyrefredningsområde. Det jeg lastet ned fra Naturbasen er kun det  
> generelle område i sin helhet, uten at hvert område er definert, så langt  
> jeg kan se.

Landskapsvernområder og dyrefredningsområder er jeg litt usikker på om vi burde
ha inn ennå. De har ikke så mye for seg på generelle kart, selv om
dyrefredningsområder antakelig er viktige for f.eks. jegere. De bør antakelig
ikke legges inn som nasjonalparker men som noe annet, og OSM-verktøyene er ikke
så gode ennå til å håndtere store urendrede områder. Siden vi likevel har
tilgang til kildedatabasen synes jeg vi burde starte med naturreservatene og så
eventuelt legge inn de andre senere når verktøystøtten formodentlig er bedre.

> Ut ifra mitt ståsted synes jeg det er viktig at folk i båtene sine vet  
> hvilket område de er i, iforhold til om de kan gå iland eller ikke. Ikke  
> at openstreetmap har kommet så langt til å kan brukes som sjøkart enda,  
> men som jeg sa er jeg kanskje for opptatt av detaljer.

Neida. Det er gjennomgående et mye større problem at folk kommer og vil
importere ting _uten_ å bry seg med detaljene. :-)

Jeg har ikke sett på området du snakker om, men det høres rart ut om Naturbase
ikke er rett siden den er Miljøverndepartementets egen base over verneområdene.
Om disse områdene er vedtatt nylig kan det hende de ikke er kommet inn i
databasen ennå. Ellers bør vi ta kontakt med Direktoratet for naturforvaltning
og avklare det.

-- 
Einar RyengMore information about the kart mailing list