[NUUG kart] Ramsar-sites i Norge

Jarl Mosand jarlmos at frisurf.no
Fri Feb 26 20:29:58 CET 2010


På Fri, 26 Feb 2010 18:21:13 +0100, skrev Einar Ryeng <einarr at pvv.org>:

> On Fri, Feb 26, 2010 at 05:12:43PM +0100, Jarl Mosand wrote:
>> Jeg er kanskje den typen som henger meg opp i dataljer, men jeg er 
>> usikker
>> hvor detaljert dataene fra Naturbasen er. Området i Froan består av tre
>> verneområder. Et Naturreservat, et landskapverneområde og et
>> dyrefredningsområde. Det jeg lastet ned fra Naturbasen er kun det
>> generelle område i sin helhet, uten at hvert område er definert, så 
>> langt
>> jeg kan se.
>
> Landskapsvernområder og dyrefredningsområder er jeg litt usikker på om 
> vi burde
> ha inn ennå. De har ikke så mye for seg på generelle kart, selv om
> dyrefredningsområder antakelig er viktige for f.eks. jegere. De bør 
> antakelig
> ikke legges inn som nasjonalparker men som noe annet, og OSM-verktøyene 
> er ikke
> så gode ennå til å håndtere store urendrede områder. Siden vi likevel har
> tilgang til kildedatabasen synes jeg vi burde starte med 
> naturreservatene og så
> eventuelt legge inn de andre senere når verktøystøtten formodentlig er 
> bedre.
>
>> Ut ifra mitt ståsted synes jeg det er viktig at folk i båtene sine vet
>> hvilket område de er i, iforhold til om de kan gå iland eller ikke. Ikke
>> at openstreetmap har kommet så langt til å kan brukes som sjøkart enda,
>> men som jeg sa er jeg kanskje for opptatt av detaljer.
>
> Neida. Det er gjennomgående et mye større problem at folk kommer og vil
> importere ting _uten_ å bry seg med detaljene. :-)
>
> Jeg har ikke sett på området du snakker om, men det høres rart ut om 
> Naturbase
> ikke er rett siden den er Miljøverndepartementets egen base over 
> verneområdene.
> Om disse områdene er vedtatt nylig kan det hende de ikke er kommet inn i
> databasen ennå. Ellers bør vi ta kontakt med Direktoratet for 
> naturforvaltning
> og avklare det.
>

Beklager gutter. Det viser seg at programmet jeg bruker for å se Shape 
filen (arcGIS explorer) viser alle tre områder som et område selv om det 
er tre forskjellige. Siden dokker var så påståelig at dataen måtte være 
riktig så så jeg bedre etter. Nå her jeg funnet ut av det.

Enda har jeg problemer med å overføre dataen direkte til JOSM. Foreløpig 
åpner jeg nmc filen, (som jeg kan konvertere til i overnevnte program) i 
en tekstbehandlingsfil og gjør om taggene som en GPX fil, siden jeg vet 
hvordan den skal være. Tungvint men det fungerer.

Hilsen Jarl


-- 
Sendt med Operas revolusjonerende e-postprogram: http://www.opera.com/mail/More information about the kart mailing list