[NUUG kart] Mulig import frå Naturbase: Fjordkatalogen

Einar Ryeng einarr at pvv.org
Sat Feb 27 17:18:08 CET 2010


On Fri, Feb 26, 2010 at 11:48:53PM +0100, Gnonthgol wrote:
> Snakket om Naturbase fekk meg til å sjå gjennom kva datasett dei har  
> som me kan bruke. Det gjorde at eg fekk auge på Fjordkatalogen som  
> inneheld grenser og navn for alle fjordane i norge. Dette inkluderer  
> heile norges kystlinje.
> http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/WMS_Info_datasett.asp?service=Fjordkatalogen
> 
> Store deler av kysten i norge er importert frå PGS (automatisk  
> generert frå landsat). Desse dataa har nokre feil og det er mulig at  
> Fjordkatalogen er betre.
> 
> Det hadde vert kjekt å importert fjordnavna, og eventuellt undersøkt  
> nøyaktigheten til grensene for å finne ut kvar det hadde vert gunstigt  
> å importert desse.

Sannsynligvis er dette nøyaktige data, og de hadde vært geniale å få bruke.
Men, det er også data som er håpløst å skille ut igjen fra OSM dersom det først
blir importerte og det er data Kartverket kan finne på å saksøke noen for
dersom de viser seg å komme derfra og bare er grunnlagsdata for det som eies av
direktoratet, så:

Pass for all del på å få en SKRIFTLIG tillatelse fra et NAVNGITT menneske i
direktoratet før dere legger noe som helst av disse dataene inn i OSM!

-- 
Einar RyengMore information about the kart mailing list