[NUUG kart] Spikkestad, Drammen, Norge

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Mon Jan 25 23:16:50 CET 2010


 Mandag 25. januar 2010 23.11.36 skrev Knut Arne Bjørndal :
> On 25. jan. 2010, at 22.47, Bjørn Kvisli wrote:
> > Mandag 25. januar 2010 22.16.49 skrev Knut Arne Bjørndal :
> >> Hei
> >>
> >>
> >> Nominatim gjør mye automagi og gjetting for å kompansere for at OSM
> >> stort sett ikke har noe hierarki over stedsnavn, og det er ikke alltid
> >> at det blir 100%.
> >>
> >> Men iflg. http://no.wikipedia.org/wiki/Spikkestad gjetter faktisk
> >> nominatim rett her (for i alle fall en definisjon av rett).
> >
> > Allikevel tøver Nominatim. Når man skal plassere en jernbanestansjon
> > eller et tettsted bør det ihvertfall ikke plasseres i nabokommunen. Jeg
> > tviler på  at Nominatim bruker Wikipedias tettstedsdefinisjon. Denne er
> > vel ikke særlig godt kjent. Drammen er en by og en kommune, og der ligger
> > ikke Spikkestad.
> 
> Ikke enig. Drammen er også et sted som strekker seg langt ut over
>  kommunegrensen, og det er stedet og ikke kommunen nominatim kobler
>  Spikkestad til.
> 
> Og den bruker helt sikkert ikke tekstdefinisjonen nei, men den og SSBs
>  algoritmer er her forholdsvis enige om hvor stort Drammen er. Husker ikke
>  i farten de nøyaktige kriteriene SSB bruker, men det er enkelt sagt
>  sammenhengende område med tett bebyggelse.
> 
> > Det er vel ikke så lett å plassere et sted dersom vi ikke oppgir
> > plasseringen. Jeg har prøvd med is_in=Røyken på village-oppføringen uten
> > at det hjalp. Dette tilføyde jeg imidlertid den 17. januar så det er
> > kanskje ikke kommet ut til søkemotoren ennå. Jeg får vente å se.
> 
> Du kan jo prøve å putte is_in=Røyken;Akershus;Norway på Spikkestad og
>  is_in=Drammen;Akershus;Norway på Drammens city-node hvis du syns det er så
>  viktig å få Spikkestad ut av Drammen.

Så viktig er det ikke for meg, og det er jo ikke skivebom heller selvom jeg 
tror at folk på Spikkestad trosser SSBs oppfatning om at de bor i Drammen.

> 
> Kanskje evt. se på is_in:municipality og lignende tagger, vet ikke hva
>  nominatim bruker hvordan (tror det er et ganske komplekst tema...)
> 


More information about the kart mailing list