[NUUG kart] Brede stier

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Thu Jun 3 12:59:43 CEST 2010


Vidar Gundersen skrev:
> En nylig endring og presisering i wikien
> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hiking) er interessant for oss:
>
>  
>> If the path/footway is wide enough for a 4-wheel vehicle to use it,
>> use highway=track instead with vehicle=no if appropriate.
>>   
>
> O-kart har så vidt jeg forstår tre klassifiseringer av stier: Brede,
> tydelige og utydelige.
>
> For å oppsummere hvordan disse bør tagges:
>
> Bred sti/nesten traktorspor: highway=track, tracktype=grade5, vehicle=no
> Tydelig sti: highway=path (i landlige omgivelser/skog -- urbant brukes
> highway=footway)
> Utydelig sti: highway=path, trail_visibility=bad
>
>
> Hvis dette støttes, kan jeg oppdatere No:Map_features-siden også.
>  
Jeg synes det er fornuftig å se på hva som praktiseres på o-kart for 
tagging av stier, og også generelt andre features i skogen. Jeg synes 
det er furnuftig om osm-taggingen blir gjort slik at det er endydig 
regler for hvordan den kan forenkles til den klassifiseringen som brukes 
på o-kart.

O-kart i Norge følger den norske oversettelsen av den internasjonale 
normen for o-kart. Engelsk utgave er tilgjengelig på 
http://www.orienteering.org/index.php/iof2006/Rules-and-Guidelines/Mapping-Standards. 
Stier og traktorvei er nevnt på side 17 (9 i pdf-en). Det er som du sier 
3 klassifiseringer av stier: Stor sti/bred sti, tydelig sti og utydelig 
sti. I tillegg har man 505 Vehivle track (traktorvei) og 509 Narrow ride 
(tømmerslep). Denne normen gir ikke noen helt klare definisjoner på hva 
som går inn i de ulike klassifiseringene. I o-kart er det mest 
vesentlige for klassifiseringen hvor synlig stien er, med hensyn til 
hvor lett det er å finne den og å følge den, og å lett kunne 
identifisere hvilken sti man er på hvis det går flere stier i samme 
retining i området.

En bred sti/stor sti (506 Footpath) i o-kartnormen er ikke nødvendigvis 
særlig egnet for motorkjøretøy, ettersom den kan være for ulendt, bratt 
eller smal flere steder. Det finnes også de tilfeller der en slik sti er 
et resultat av at en traktorvei er tatt ut av bruk, og da kan en slik 
tagging være passende.

Beskrivelsene av klassifiseringene som følger er den oppfattelsen jeg 
har fått etter å ha navigert etter o-kar i min kommune, Svelvik:
Stor sti - man kan ofte gå to eller flere i bredden store deler av 
veien, og stiene bærer preg av mye bruk, eller er brede. Man kan fint gå 
vanlig uten å komme borti lyngen på sidene av stien. Denne er også 
benyttet flere steder der det er lite brukte traktorveieier.
Tydlig sti - sjelden så bred at det er plass til flere i bredden.
Utydelig sti - det er tidvis vanskelig å se at det går en sti under 
lyngen, men underlaget har blitt så bra at det er lett å løpe på. Slike 
stier er ofte vanskelig å finne om man kommer inn fra siden.

Jeg kunne tenke meg noe sånt som
505 Vehigle track / traktorvei
  highway=track, tracktype=grade1-4
506 Footpath / stor sti / bred sti:
  highway=track, tracktype=grade5
  highway=path, trail_visibility=excellent*
507 Small path / tydelig sti
  highway=path, (trail_visibility=good)*
508 Less distinct small path
  highway=path, trail_visibility=intermediate/bad*

Jeg vil si at det kan være uheldig å bruke highway=track om stier som 
ikke er brukt eller ment for motorkjøretøy. Å merke med vehicle=no betyr 
vel bare at det ikke er tillatt med motorkjøretøy.

*) Jeg savner en beskrivelse av hvordan trail_visibility bør brukes for 
stier i skog, de som er på wiki er vel mer for merkede turer i fjellet. 
Hadde gjerne sett at vi fikk til bildeeksempler som for 
tracktype=grade<1-5>. Men det er ikke bare bare det heller, ingen av de 
bildene på features sida beskriver en typisk steinete traktorvei i mitt 
område, de har gjerne verken grass eller grus, bare stein og bekk.

Mvh
Christian Bjørge ThoresenMore information about the kart mailing list