[NUUG kart] Brede stier

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Thu Jun 3 19:04:57 CEST 2010


Michael Eric Menk skrev:
> On 06/03/2010 09:29 AM, Vidar Gundersen wrote:
>  
>> Bred sti/nesten traktorspor: highway=track, tracktype=grade5, vehicle=no
>>  
>>   
> Det er lov å sykle (offroad)sykkel på traktorveier.
>  
>> Tydelig sti: highway=path (i landlige omgivelser/skog -- urbant brukes
>> highway=footway)
>> Utydelig sti: highway=path, trail_visibility=bad
>>
>>  
>>   
> Jeg er ikke enig i forskjellen på footway og path. En bedre skille er om 
> du kan dytte en barnevogn (gammel type med moderate hjul, ikke trille). 
> Dvs at f.eks. en stykkelist vet at vedkommende kan sykle på footway, men 
> mindre garranti for path.
>
> Planert tydlig sti: highway=footway
> Uplanert tydlig sti: highway=path.
>
> En highway=footway kan være humpete, men du trenger ikke å bære en 
> barnevogn.
>  
Jeg er enig i at det kan være fornuftig å tagge veier og stier ut fra 
hva som er egnet bruksområde også. Her går det og litt på hva man legger 
i begrepet sti. Det jeg legger i begrepet sti er en vei som er blitt til 
primært ved at folk bare har gått der. Det er altså ikke gjort noen 
store arbeid med planering og dekke, bortsett fra på spesielle steder 
som bro over bekker, stokker/steiner å gå på over gjørmehull, etc. 
Tydelig sti på o-kart er etter hva jeg har erfart kun egnet for å komme 
seg fram til fots på, da det er smalt, med røtter/steiner/gjørmete. 
Sykling blir for spesielt interesserte.

Også stor sti/bred sti kan være slik at den bare er egnet for å komme 
seg fram til fots på, men da bredere og mer brukt enn tydelig sti. Denne 
klassifiseringen brukes også om sti/vei som er bearbeidet, f. eks. 
planert, men som ikke bærer så mye preg av bruk av traktorer og annet 
motorisert redskap at den er klassifisert som traktorvei eller vei. 
Slike stier/veier kan være egnet for sykler, barnevogner og til dels 
rullestoler, og det er disse jeg vil tro det kan være mest 
hensiktsmessig å karakterisere som track.

Hvordan man angir framkommeligheten blir en annen sak. Jeg har ikke sett 
noen retningslinjer for sammenheng mellom hvor steinete en "track" er og 
hvilken "grade" den klassifiseres som.
> En tilsvarende skilde på track/service i skogen kan være om en personbil 
> kan behagelig kjøre på veien.
>
>  
Er nok redd mange norske veier måtte omklassifiseres til track da gitt, 
mange veier det ikke er behagelig å kjøre bil på her :-)
Men jeg er enig i at veier som er egnet for og tillatt å kjøre normale 
personbiler på i skogen kan tagges som service, men man bør nok være 
litt nøye med å sette på restriksjoner på bruk. GPS-en min ville nylig 
ha meg til å kjøre en tur via lysløypa siden det var kortere...More information about the kart mailing list