[NUUG kart] Brede stier

Vidar Gundersen vibrog+nuug at gmail.com
Fri Jun 4 13:02:28 CEST 2010


2010/6/4 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>> http://www.frem.org/bilder/P1010680.JPG
>> Denne stien er en planert sti, den er alt for smal for å definere som en
>> traktor vei. Denne stien har jeg syklet 30km på, ikke noe problem
>> (unntatt at du får noen stygge ord slengt etter det). Denne stien er
>> markert som tydlig sti på orienteringskartet over furulunden. Den er
>> behaglig å gå tur med med barnevogn.
>
> I urbane strøk ville jeg si dette er en footway slik du har tegnet den,
> mens langt inne i skogen ville jeg sagt path.

jeg er fortsatt usikker.
et element i denne diskusjonen er hvordan man oppfatter track, tror jeg.

track 1 |trak|
noun
1 a rough path or minor road, typically one beaten by use rather than
constructed : follow the track to the farm | a forest track. See note
at trace .
* a prepared course or circuit for athletes, horses, motor vehicles,
bicycles, or dogs to race on : a Formula One Grand Prix track.
* the sport of running on such a track.
[..]

vi utelater "race track" (for barnevogner..?!) helt i definisjonen av
highway=track?

jeg var nylig på et møte hvor konsekvensene av Markaloven
ble presentert for de som rydder og merker sti for DNT OO.
her benyttes begrepet "tiltak", kvisting av sti og enkel klopping
regnes ikke som tiltak, mens anlegging av vei regnes som tiltak,
og jeg vil tro at anlegging av traseen henvist til over også
gjør det. bruks- og funksjonsmessig en definitiv footpath, kanskje?

jeg føler det blir feil å benytte path på en trase som er anlagt vha
gravemaskin eller annen anleggsmaskin?

i utgangspunkt i min første post og henvisningen til wikien,
blir jeg i tvil her og føler denne muligens faller inn under
det som der forklares at bør tagges track,vehicle=no?

jeg er åpen for å gjøre det anderledes, men
vi må finne en konsensus.


>> kopiering... La oss heller få opp eksempler. Min ide med en skille med
>> barnevogn, er at det er en innretning som mange har eller kommer til å
>> bruke, og er derfor lett for folk å sette seg inn i hvor den grensen går.

barnevogn er en fin parameter.> Her burde vi kanskje hatt en egen diskusjonstråd?  Jeg ser ofte gode
> grusveier tagget som track. Når de er laget for og brukes av normale biler
> er det vei og ikke track etter min mening. I Nordmarka har vi mange
> eksempler på dette.

det kan godt diskuteres her også.
en viktig del av temaet er tolking av highway=track.
Nordmarka har to typer "veier".
(1) turveiene som benyttes av folk til fots og sykkel mellom feks
Sognsvann og Ullevålseter, men disse er ikke skiltet som gang- og
sykkelveier?
og (2) driftsveiene og tømmerveiene som er stengt med bom og laget
primært for å kjøre inn til anlegg som kommunikasjonsmaster,
drikkevannsanlegg, utkjøring av tømmer og kanskje til noen få private
eiendommer.

jeg har grublet litt på driftsveier og tømmerveier i marka i det siste:
her har jeg benyttet highway=unclassified. er det riktig og presist nok?

to utdrag fra wiki-siden for highway=unclassified:
Public road, primarily for access to properties, paved[1], non-residential.
  [1] Can be unpaved in larger/poorer countries -- yes!: Norge er et
stort og fattig land.
NOTE: The 'Unclassified' tag should not be used to tag roads where the
road class has not been determined. Use highway=road instead.


More information about the kart mailing list