[NUUG kart] Brede stier

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Fri Jun 4 14:09:17 CEST 2010


Vidar Gundersen wrote on 04.06.2010 13:02:28:
....

> 
> jeg føler det blir feil å benytte path på en trase som er anlagt vha
> gravemaskin eller annen anleggsmaskin?
> 

Er enig når jeg får tenkt meg litt om.

> i utgangspunkt i min første post og henvisningen til wikien,
> blir jeg i tvil her og føler denne muligens faller inn under
> det som der forklares at bør tagges track,vehicle=no?

Det er jeg ikke enig i.  Da er footway bedre.  Overført til norske forhold 
synes jeg track er å sammenligne med traktorvei, og da må det være en viss 
bredde.  Det står jo også nevnt i wikien. Den grusede stien på bildet er 
ikke bred nok synes jeg.

> 
> jeg er åpen for å gjøre det anderledes, men
> vi må finne en konsensus.
> 
> 
> >> kopiering... La oss heller få opp eksempler. Min ide med en skille 
med
> >> barnevogn, er at det er en innretning som mange har eller kommer til 
å
> >> bruke, og er derfor lett for folk å sette seg inn i hvor den grensen 
går.
> 
> barnevogn er en fin parameter.
> 
> 
> 
> > Her burde vi kanskje hatt en egen diskusjonstråd?  Jeg ser ofte gode
> > grusveier tagget som track. Når de er laget for og brukes av normale 
biler
> > er det vei og ikke track etter min mening. I Nordmarka har vi mange
> > eksempler på dette.
> 
> det kan godt diskuteres her også.
> en viktig del av temaet er tolking av highway=track.
> Nordmarka har to typer "veier".
> (1) turveiene som benyttes av folk til fots og sykkel mellom feks
> Sognsvann og Ullevålseter, men disse er ikke skiltet som gang- og
> sykkelveier?
> og (2) driftsveiene og tømmerveiene som er stengt med bom og laget
> primært for å kjøre inn til anlegg som kommunikasjonsmaster,
> drikkevannsanlegg, utkjøring av tømmer og kanskje til noen få private
> eiendommer.
> 
> jeg har grublet litt på driftsveier og tømmerveier i marka i det siste:
> her har jeg benyttet highway=unclassified. er det riktig og presist nok?
> 
> to utdrag fra wiki-siden for highway=unclassified:
> Public road, primarily for access to properties, paved[1], 
non-residential.
>   [1] Can be unpaved in larger/poorer countries -- yes!: Norge er et
> stort og fattig land.
> NOTE: The 'Unclassified' tag should not be used to tag roads where the
> road class has not been determined. Use highway=road instead.

Det er egentlig to gode eksempler. Det er nettopp dette som skiller disse. 
Driftsveier tagger jeg også som unclassified i mangel på noe bedre, mens 
turveier som den du nevner fra Sognsvann til Ullevålseter er en typisk 
track. At det ikke er asfaltert på driftsveiene står vel ellers i stil med 
den dårlige veistandarden vi har.

-SverreMore information about the kart mailing list