[NUUG kart] Brede stier

Edward Welbourne eddy at opera.com
Fri Jun 4 14:09:37 CEST 2010


> og (2) driftsveiene og tømmerveiene som er stengt med bom og laget
> primært for å kjøre inn til anlegg som kommunikasjonsmaster,
> drikkevannsanlegg, utkjøring av tømmer og kanskje til noen få private
> eiendommer.

Det hetter "service road" i Engelsk.
Jeg husker noen har snakket om et sånn klassifisering tidligere.

	Eddy.


More information about the kart mailing list