[NUUG kart] Kjørbare veier i sogen (ala Nordmarka)

Michael Eric Menk mikemenk at yahoo.no
Fri Jun 4 23:58:15 CEST 2010


On 06/04/2010 02:25 PM, Sverre Didriksen wrote:
>>> > > og (2) driftsveiene og tømmerveiene som er stengt med bom og laget
>>> > > primært for å kjøre inn til anlegg som kommunikasjonsmaster,
>>> > > drikkevannsanlegg, utkjøring av tømmer og kanskje til noen få private
>>> > > eiendommer.
>>>    
>> > 
>> > Det hetter "service road" i Engelsk.
>> > Jeg husker noen har snakket om et sånn klassifisering tidligere.
>> > 
>>   
> Jeg synes helt klart at highway=service også er et bra alternativ for
> veiene i Nordmarka. Kanskje bedre enn unclassified. Men det må da bare
> gjelde de som har adgangsbegrensning for næringsvirksomhet, beboere osv.
Syntes jeg husker at det var nevnt veier i skog når highway=service ble 
foreslått.

Ang "innkjøring forbudt for motorkjøretøy" skilt med underskilt "kjøring 
tillatt for gunneiere" el., så er det vel motor_vehicle=private som er 
det beste alternative. Dvs at du må spørre om lov på forhånd.... 
"Kjøring til eiendommene er tillatt" og "gjelder gjennomkjøring" : 
motor_vehicle=destination.

vehicle=private/no blir feil, ettersom sykler har lov til å sykle der.

Når det gjelder track, så anser jeg det som traktor vei. Syntes de 
eksemplene på traktorveier på wikien er velig pene veier, så jeg tagger 
ikke tracktype..

For godt planerte veier i Nordmarka,Furulunden, Byfjellene osv foreslår 
jeg enten:
highway=track
tracktype=grade1
motor_vehicle=no/private
bicycle=yes

Men foretrekker:
highway=service
motor_vehicle=no/private

For traktorveier av ymse kvalitet:
highway=track

Jeg føler at enkelte traktorveier i Norge skulle hatt tracktype=grade7 
eller 8 som ikke eksisterer, og er derfor bedre av vi lar være å tagge de.

Har også brukt highway=service på "kraftverk-veier". (veier anlagt for å 
komme frem til demninger for å kunne utføre vedlikehold. Står ofte 
"kjøring på eget ansvar" og er langt til fjells).

-- 
Michael Eric Menk
Linkedin: http://no.linkedin.com/in/mikemenk



More information about the kart mailing list