[NUUG kart] Brede stier

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Fri Jun 4 14:25:02 CEST 2010


eddy at opera.com wrote on 04.06.2010 14:09:37:

> From: Edward Welbourne <eddy at opera.com>
> To: Vidar Gundersen <vibrog+nuug at gmail.com>
> Cc: kart at nuug.no
> Date: 04.06.2010 14:12
> Subject: Re: [NUUG kart] Brede stier
> Sent by: kart-bounces at nuug.no
> 
> > og (2) driftsveiene og tømmerveiene som er stengt med bom og laget
> > primært for å kjøre inn til anlegg som kommunikasjonsmaster,
> > drikkevannsanlegg, utkjøring av tømmer og kanskje til noen få private
> > eiendommer.
> 
> Det hetter "service road" i Engelsk.
> Jeg husker noen har snakket om et sånn klassifisering tidligere.
> 

Jeg synes helt klart at highway=service også er et bra alternativ for 
veiene i Nordmarka. Kanskje bedre enn unclassified. Men det må da bare 
gjelde de som har adgangsbegrensning for næringsvirksomhet, beboere osv. 
Jeg var oppe ved Tverrsjøen i går og sporet litt.  Der er en del veier 
åpne for fri ferdsel selv om de teknisk sett ikke er bedre enn de 
adgangsbegrensede veiene. Skal man bruke unclassified på de?

-SverreMore information about the kart mailing list