[NUUG kart] Standardisering av tag for merkede stier

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Sat Jun 5 01:11:41 CEST 2010


Vidar Gundersen skrev:
> Vi har laget et forslag til tagging av markede stier:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/trailblazed
>
> Vi har brukt marked_trail=blue på stinettet til DNT Oslo og Omegn,
> Kyststien og andre stier som er blåmerket (NCS:S1040B), men
> ønsker å forenkle og standardisere av årsaker som er forklart i forslaget.
>
> Noen her som har innspill før vi går videre med prosessen?
> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features#Proposal_status_process
Så vidt jeg kan se av forslaget er ønsket å ha en enkel måte å se om en 
sti som ikke er en del av en merket "route", har en eller annen form for 
merking. Med dagens marked_trail vet man jo at stien er merket dersom 
taggen er tilstede og verdien ikke er "no". Hva blir da den store 
forskjellen fra marked_trail, bortsett fra annet navn og at man tar 
utgangspunkt i at man bare skal angi om merking eksisterer, ikke hvilken 
farge den har?

Slik jeg tolker dette er det snakk om en opprydning i marked_trail ved å 
skifte navn og innføre nye retningslinjer for bruk.

Mvh
Christian


More information about the kart mailing list