[NUUG kart] Standardisering av tag for merkede stier

Vidar Gundersen vibrog+nuug at gmail.com
Sat Jun 5 09:53:56 CEST 2010


2010/6/5 Christian Thoresen <christian.2res1 at tele2.no>:

> Så vidt jeg kan se av forslaget er ønsket å ha en enkel måte å se om en sti
> som ikke er en del av en merket "route", har en eller annen form for
> merking. Med dagens marked_trail vet man jo at stien er merket dersom taggen
> er tilstede og verdien ikke er "no". Hva blir da den store forskjellen fra
> marked_trail, bortsett fra annet navn og at man tar utgangspunkt i at man
> bare skal angi om merking eksisterer, ikke hvilken farge den har?

den store forskjellen er å lage et forslag som er enkelt og som
faktisk kan bli vedtatt og standardisert. (det er vel stort sett bare
jeg som har brukt den, eller forsøke å innføre bruk av
marked_trail=*?)

det er flere grunner til at marked_trail ikke er egnet:

- marked_trail=* er ikke etablert eller utbredt.
- marked_trail forslaget er forlatt og på wiki-siden henvises det til å benytte
  relation:route med taggene colour og symbol istedet.
- det er komplisert å implementere rendring av marked_trail=* (med
Mapnik for eksempel)
- kart som implementerer virkelig farge på merkingen vil bli støyete.
- marked_trail="fargenavn" er lite egnet i tilfeller med kompliserte merker --
  spesielle merker er ofte en gitt rute og passer bedre som en relasjon.

alternativt, skal vi respektere at marked_trail er lagt ned, må vi gå
over til relasjoner.
hvordan skal det evt gjøres? en relasjon for hele stinettet til DNT
Oslo og Omegn feks?
lage ruter og kopiere deres stinummersystem (hvis det finnes et)?
og da sette colour=#b8d6ff (for NCS:S1040B) og operator=DNT OO.


> Slik jeg tolker dette er det snakk om en opprydning i marked_trail ved å
> skifte navn og innføre nye retningslinjer for bruk.

det kan du godt si.
marked_trail=yes ble vurdert, men valget falt på trailblazed=yes,
fordi dette blant annet er brukt av Igor Brejc (Slovenia) og fordi
trail blazing er et begrep som er definert i Wikipedia.

noen tall fra osmdoc:
marked_trail=*: 2173,
trailblazed=yes: 1171,
marked_trail=blue: 1082,
marked_trail_blue=yes: 1241


More information about the kart mailing list