[NUUG kart] Brede stier

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Sat Jun 5 02:10:21 CEST 2010


Vidar Gundersen skrev:
> 2010/6/4 Michael Eric Menk <mikemenk at yahoo.no>:
>   
>> Jeg liker ikke henvisning til Orienteringskart, følger det innbyr til kopiering...
>>     
>
> det var ikke meningen.
> mange detaljerte turkart er varianter av o-kart og benytter samme
> klassifisering av stier.
> Sverre sitt turkart.no implementerer tre nivåer: track, path og
> utydelig sti, og jeg planlegger å implementere en tilsvarende
> inndeling til turkartrendringen jeg for tiden prototype
Å bruke en tagging som kan relateres direkte mot klassifiseringen i 
O-kart er fremtidsrettet med tanke på å gi de som lager O-kart større 
grunn til å ville utveksle data med OSM. Stier kan endre seg såpass mye 
over tid at det fort blir mye jobb for noen få personer å synfare for å 
vedlikeholde dataene. En mulighet for O-lag i fremtiden, dersom de 
ønsker det, er å benytte OSM for alle sine veier og stier. Dette vil 
naturlig nok kreve en viss grad av kvalitetskontroll av de dataene som 
legges inn av ukjente, før de benyttes i O-kart. Et slikt samarbeid kan 
være positivt for både OSM og O-lagene.


More information about the kart mailing list