[NUUG kart] Brede stier

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Sat Jun 5 14:11:08 CEST 2010


Dette er et forsøk på å oppsummere diskusjonen i denne tråden litt. 
Diskusjonen har dreid seg om tagging av stier,og traktorveier/bilveier i 
skog. Tagging av veier ser nå ut til å ha fått sin egen gren, "Kjørbare 
veier i sogen (ala Nordmarka)".

Generelle behov ved tagging av stier og veier er:
1. Fortelle hvem stien/veien er egnet for - gående, syklende, ridende, 
barnevogner, rullestoler, motorkjøretøy, etc
2. Fortelle hvem som har lovlig adgang til benyttelse av stien/veien - 
ridende, syklende, motorkjøretøy, grunneiere, beboere, etc
3. Fortelle hvordan stien ser ut - synlighet (bredde), dekke 
(bestanddeler og jevnhet), etc

På meg virker det som om det i dag ikke er noe klart skille mellom punkt 
1 og 2 når det gjelder bruk av access tagger - disse benyttes både til å 
angi hvem veien passer for og hvem som har lov til å bruke den. Å si at 
en sykkel ikke har lov til å benytte en path/track er ikke det samme som 
å si at stien er uegnet for sykkel, eks runden rundt Sognsvann.

Muligheten til å angi egnethet for barnevogn tror jeg kan være en god 
ide. Dette er noe som mange har et forhold til, og det kan være nyttig 
for å planlegge familieturer å ha et "barnevognkart". Rullestolbrukere 
kan også ha en interesse i dette da det kan hjelpe til med å filtrere ut 
stier som det har liten hensikt å forsøke seg på.

Hovedklassene som har blitt nevnt er, med min oppfattelse av betydningen:
- path, sti, beregnet for fotgjengere, finnes i ubebygde områder, også 
stier som er bearbeidet

- footway, gangvei, beregnet for fotgjengere, finnes i bebygde områder, 
normalt egnet for barnevogn

- track, vei egnet for og brukt av traktorer ol, ikke personbiler, ikke 
nødvendigvis egnet for barnevogna, siden de kan være veldig steinete

- service, vei egnet for, og brukt av personbiler, ikke offentlig vei, 
bare for bestemte bruksområder


Problemområder er:
1. path eller footway for en bearbeidet sti, hva legger man i 
urbant/landlig, etc.

2. path eller track for en bred sti, hvor det er mulig å komme seg fram 
med motorisert 4-hjuls kjøretøy. Min mening er at

3. track eller service for en vei i skogen som er egnet for vanlig 
personbil.


Mine meninger om disse:
1. Footway brukes bare om bearbeidet vei for fotgjengere, som er en del 
av infrastrukturen i bygd/by. Det skal være mulig å komme fram med 
barnevogn på footway, såfremt det ikke er trapper eller andre anlagte 
hindringer. Bearbeidet sti i grønne årer er i en gråsone og blir litt 
opp til den enkelte å vurdere.

2. Track brukes om veier der 4-hjuls motorisert kjøretøy faktisk blir 
benyttet fra tid til annen, selv om den primært benyttes av gående.

3. Service kan benyttes fremfor track når veien regelmessig benyttes av 
personbiler som har lov til å benytte den. Eksempel er privat vei til 
bolig og hytter i skog. I Svelvik er dekket i lysløypa nylig utbedret 
til personbilstandard i forbindelse med utbedring av en demning. Da 
ferdsel med motorkjøretøy ikke er vanlig (krever tillatelse), har jeg 
valgt å beholde track.


More information about the kart mailing list