[NUUG kart] Brede stier

Christian Thoresen christian.2res1 at tele2.no
Mon Jun 7 11:55:40 CEST 2010


Edward Welbourne skrev:
>> 2. Track brukes om veier der 4-hjuls motorisert kjøretøy faktisk blir 
>> benyttet fra tid til annen, selv om den primært benyttes av gående.
>>     
>
> ikke enig: en track kan helt mulig ikke vær bred nok til en barnevogn,
> glem motorisert kjøretøy !
>
> 	Eddy.
>   
Min forståelse av track er basert på den engelske map features siden på 
wikien, som jeg anser som gjeldende retningslinjer for de ulike taggene:

"Roads for agricultural use, gravel roads in the forest etc.; usually 
unpaved/unsealed but may occasionally apply to paved tracks as well."

I spesifikasjonen for orienteringskart brukes også ordet track om det 
symbolet som på norsk er oversatt til traktorvei, "505 Vehicle track":
"A track or poorly maintained road suitable for motor vehicles only when 
travelling slowly. Width less than 3 m."

Hva vil du si at er forskjellen mellom path og track?
Hvis du oversetter til "spor" tenker jeg på tog/trikkespor eller på 
indikasjoner som sier noe om hvor en person eller ting har vært - man 
legger igjen spor, det være seg fotavtrykk, hårstrå, IP-addresser, etc.


More information about the kart mailing list