[NUUG kart] Høyfjellshotell, fjellstuer og turisthytter

Wolfgang Leister wolfgang.leister at nr.no
Wed Jun 23 17:45:43 CEST 2010


On 06/23/2010 05:23 PM, Gustav Foseid wrote:
> 2010/6/23 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no 
> <mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no>>
>
>     I forbindelse med at jeg ønsker å få inn alle private høyfjellshotell,
>     fjellstuer og turisthytter på kartene jeg lager på www.frikart.no
>     <http://www.frikart.no> så har
>     jeg laget et forslag til tagging for disse.
>
>
> Hvorfor ikke bruke tourism=hotel på høyfjellshoteller? Jeg kan ikke 
> helt se at et turisthotell nær fjell skiller seg vesentlig fra et 
> turisthotell ved sjøen eller, for den saks skyld, i byen?
Høyfjellshoteller (og betjente/selvbetjente) hytter er knutepunkter på 
fjellet, og har dermed en annen status enn vanlige hoteller. Tilsammen 
med stinettet får man med hyttene et bruktbart kart for planlegging av 
fjellturer. Dvs. at høyfjellshoteller og hytter er mere viktig og må 
renderes på et større kart enn f.eks. hoteller i en by.
Ta f.eks. en titt på f.eks. Jotunheimen. Når man er i en avstand der man 
burde kunne se to-tre dagsturer (f.eks. Gjendesheim-Memurubu-Gjendebu), 
så ser man ikke hyttene/hotellene. Dermed er kartet ikke så veldig egnet 
for planlegging av fjellturer ... Egentlig ville det være ønskelig å 
kunne se stiene og hyttene for et helt område på fjellet.
Forslaget med en egen tag for høyfjellshoteller er tenkt å bøte på dette 
problemet, slik at man ta hensyn til dette i rendering.

  -wolfGang
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100623/868134fd/attachment.htm 


More information about the kart mailing list