[NUUG kart] Høyfjellshotell, fjellstuer og turisthytter

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Jun 23 23:43:47 CEST 2010


2010/6/23 Wolfgang Leister <wolfgang.leister at nr.no>

>  Høyfjellshoteller (og betjente/selvbetjente) hytter er knutepunkter på
> fjellet, og har dermed en annen status enn vanlige hoteller.
>

Men de er fortsatt hoteller og noe helt annet enn ei ubetjent hytte.
Hoteller har en veletablert tag, tourism=hotel, helt uavhengig av om
DnT-medlemmer får rabatt der.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100623/178f1911/attachment.htm 


More information about the kart mailing list