[NUUG kart] Fwd: Lovavdelingens vurdering av spørsmål om innsynsrett i materiale som viser kommunegrenser

Øyvind Ottestad oyvind at ottestad.cc
Wed Nov 3 20:26:08 CET 2010


Hei!

Et av spørsmålene som ble sendt til kommunene og som ikke er behandlet av
departementene er hvorvidt man kan få innsyn i en kommunes grenser for å
avgjøre virkeområdet til kommunens politivedtekter. For å kunne følge
politivedtektene er det jo avgjørende å vite det geografiske
virkeområdet....

Øyvind

2010/11/3 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>

> Hei!
>
> Jeg har bare rukket å lese dokumentene overfladisk, men er først og fremst
> overrasket over hvor mange spørsmål de _ikke_ besvarer.
>
> Det mest interessante, som jeg ihvertfall er veldig godt fornøyd med, er at
> Lovavdelingen ser ut til å mene at kommunene ikke kan henvise til Norsk
> Eiendomsinformasjon. "Det ser ut til at kjøparar må inngå ein særskilt
> kundeavtale med ulike vilkår. Vi ser det som tvilsamt om dei aktuelle
> formata kan seiast å vere allment tilgjengeleg i offentleglova sin forstand,
> og såleis om om retten til kopi kan avskjerast på dette grunnlaget." Dette
> er i sterk kontrast til Miljøverndepartementets konklusjon.
>
> Det er også et par gode avklaringer rundt fra Lovavdelingen som er verdt å
> ta med seg. Først og fremst kan ikke krav om innsyn i ABAS rettes til
> kommunene, men må rettes til Statens Kartverk, dessuten at alle data som
> lastes ned fra ABAS blir sakspapirer i kommunen. De har også en grei
> diskusjon rundt formater, men ettersom vi egentlig ikke bryr oss om hvilket
> format vi får data i er dette lite relevant.
>
> Miljøverndepartementet fastslår at matrikkellova ikke gjelder for ABAS, noe
> som også er ei grei avklaring.
>
> Det meste tyder altså på at vi bør få innsyn i kommunegrensene.
>
> Når det gjelder spørsmålet om betaling synes jeg imidlertid at svarene er,
> i beste fall, dårlige. Her må jeg finlese litt mer før jeg kommenterer.
>
>  - Gustav
>
>
>
> 2010/11/3 Magne Mæhre <magne.mahre at gmail.com>
>
>> Hei kartgruppen.
>> Oversender dokumenter fra Justisdept. og Miljøverndept. i saken om
>> offentliggjøring av kommunegrenser.
>>
>> Svaret kom for kun kort tid siden, så vi har ikke gjort oss opp noen
>> mening
>> om hva vi gjør videre, men jeg skal studere dokumentet mer i detalj og
>> evt. sende en merknad til Fylkesmannen.  JD ser ut til å ha misforstått
>> store deler av problemstillingen, mens MD har forstått og setter døra
>> på gløtt..
>>
>> Tar gjerne i mot kommentarer.
>>
>> --Magne
>>
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Gøril Hjelseth <ghj at fmos.no>
>> Date: 2010/11/3
>> Subject: Lovavdelingens vurdering av spørsmål om innsynsrett i
>> materiale som viser kommunegrenser
>> To: Magne Mæhre <magne.mahre at gmail.com>, Gustav Foseid <
>> gustav at foseid.priv.no>
>> Cc: "mbg at fmva.no" <mbg at fmva.no>
>>
>>
>> Vi viser til deres klager over avslag på innsyn i materiale som viser
>> kommunegrenser. Vedlagt oversendes kopi av uttalelse fra
>> Justisdepartementets lovavdeling datert 21.10.10.
>>
>> Eventuelle merknader til uttalelsen bes sendt Fylkesmannen innen 2 uker.
>>
>> Denne e-posten sendes også på vegne av Fylkesmannen i Vest-Agder, hvor
>> dere har likelydende klager til behandling. Klagene vil bli behandlet
>> så snart fristen for uttalelse har utløpt.
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>>
>> Gøril Hjelseth
>> rådgiver
>> Fylkesmannen i Østfold, avdeling for utdanning og justis
>>
>> Tlf: 69 24 71 39
>> E-post: ghj at fmos.no
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101103/35c314f8/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list