[NUUG kart] Fwd: Lovavdelingens vurdering av spørsmål om innsynsrett i materiale som viser kommunegrenser

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Nov 3 19:01:28 CET 2010


Hei!

Jeg har bare rukket å lese dokumentene overfladisk, men er først og fremst
overrasket over hvor mange spørsmål de _ikke_ besvarer.

Det mest interessante, som jeg ihvertfall er veldig godt fornøyd med, er at
Lovavdelingen ser ut til å mene at kommunene ikke kan henvise til Norsk
Eiendomsinformasjon. "Det ser ut til at kjøparar må inngå ein særskilt
kundeavtale med ulike vilkår. Vi ser det som tvilsamt om dei aktuelle
formata kan seiast å vere allment tilgjengeleg i offentleglova sin forstand,
og såleis om om retten til kopi kan avskjerast på dette grunnlaget." Dette
er i sterk kontrast til Miljøverndepartementets konklusjon.

Det er også et par gode avklaringer rundt fra Lovavdelingen som er verdt å
ta med seg. Først og fremst kan ikke krav om innsyn i ABAS rettes til
kommunene, men må rettes til Statens Kartverk, dessuten at alle data som
lastes ned fra ABAS blir sakspapirer i kommunen. De har også en grei
diskusjon rundt formater, men ettersom vi egentlig ikke bryr oss om hvilket
format vi får data i er dette lite relevant.

Miljøverndepartementet fastslår at matrikkellova ikke gjelder for ABAS, noe
som også er ei grei avklaring.

Det meste tyder altså på at vi bør få innsyn i kommunegrensene.

Når det gjelder spørsmålet om betaling synes jeg imidlertid at svarene er, i
beste fall, dårlige. Her må jeg finlese litt mer før jeg kommenterer.

 - Gustav2010/11/3 Magne Mæhre <magne.mahre at gmail.com>

> Hei kartgruppen.
> Oversender dokumenter fra Justisdept. og Miljøverndept. i saken om
> offentliggjøring av kommunegrenser.
>
> Svaret kom for kun kort tid siden, så vi har ikke gjort oss opp noen mening
> om hva vi gjør videre, men jeg skal studere dokumentet mer i detalj og
> evt. sende en merknad til Fylkesmannen.  JD ser ut til å ha misforstått
> store deler av problemstillingen, mens MD har forstått og setter døra
> på gløtt..
>
> Tar gjerne i mot kommentarer.
>
> --Magne
>
>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Gøril Hjelseth <ghj at fmos.no>
> Date: 2010/11/3
> Subject: Lovavdelingens vurdering av spørsmål om innsynsrett i
> materiale som viser kommunegrenser
> To: Magne Mæhre <magne.mahre at gmail.com>, Gustav Foseid <
> gustav at foseid.priv.no>
> Cc: "mbg at fmva.no" <mbg at fmva.no>
>
>
> Vi viser til deres klager over avslag på innsyn i materiale som viser
> kommunegrenser. Vedlagt oversendes kopi av uttalelse fra
> Justisdepartementets lovavdeling datert 21.10.10.
>
> Eventuelle merknader til uttalelsen bes sendt Fylkesmannen innen 2 uker.
>
> Denne e-posten sendes også på vegne av Fylkesmannen i Vest-Agder, hvor
> dere har likelydende klager til behandling. Klagene vil bli behandlet
> så snart fristen for uttalelse har utløpt.
>
>
> Med vennlig hilsen
>
> Gøril Hjelseth
> rådgiver
> Fylkesmannen i Østfold, avdeling for utdanning og justis
>
> Tlf: 69 24 71 39
> E-post: ghj at fmos.no
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101103/27b3fc1e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list