[NUUG kart] Bruksvilkårene til værdata fra met.no? (Was: Bloggpost fra Geoforum sitt karttreff i Rogaland)

Geir Aalberg geira at met.no
Thu Nov 11 12:17:38 CET 2010


On 11/11/2010 11:55 AM, Petter Reinholdtsen wrote:

> Har en planer om å la dette reflekteres i de publiserte bruksvilkårene
> for met.no?  Hadde antagelig vært lurt om en byttet lisens til en av
> de kjente som reflekterte dette ønsket fra met.no, i stedet for å
> beholde dagens uklare situasjon.

Hvilken lisens vil du anbefale? Jeg vet ikke hvorvidt forbudet mot bruk 
som strider mot norsk lov er et must, men det er vel neppe noe som 
eksisterende lisenser inkluderer.

> Se
> <URL: http://people.skolelinux.org/pere/blog/Det_vanskelige_Lisensvalget___ikke_lag_din_egen.html>
> hvis du ikke forstår spørsmålet?

Den var ny for meg, men jeg ser jo umiddelbart et par ankepunkter:

> I lisensen står det ikke at en har rett til å endre dataene og publisere det endrede resultatet.

Dersom noen endrer et varsel om storm til å bli lett bris og bruker 
Met.no som referanse sier det seg selv at "liv og verdier kan gå tapt" 
som det heter i instituttets formålsparagraf. Man har lov til å 
distribuere dataene uendret samt lage deriverte produkter av disse, men 
man har ikke lov til å forfalske datagrunnlaget og la det fremstå med 
Met.no som forfatter (og siden man også krever kildehenvisning betyr det 
at data må distribueres verbatim).

At dette er i strid med definisjonen av fri programvare er vel neppe 
overraskende, all den tid det ikke er snakk om programvare men om data. 
Jeg ser vel heller for meg at Creative Commons burde være mer egnet, men 
jeg ser ikke hvordan man kan tillate at man legger til avledede data 
mens man samtidig forbyr endring av eksisterende data.

Forøvrig tilstreber vi å legge ut all software vi skriver som kan ha 
interesse for andre som GPL, jfr http://diana.met.no/ og 
https://svn.met.no/metamod/.

-geir


More information about the kart mailing list