[NUUG kart] Bruksvilkårene til værdata fra met.no?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Nov 11 13:37:04 CET 2010


[Geir Aalberg]
> Hvilken lisens vil du anbefale? Jeg vet ikke hvorvidt forbudet mot
> bruk som strider mot norsk lov er et must, men det er vel neppe noe
> som eksisterende lisenser inkluderer.

Jeg har ikke full oversikt over alle datakildene met.no publiserer, så
jeg vet ikke.  Som jeg skrev, ser jeg ikke bort fra at en av
CC-lisensene kan være egnet, men kanskje MIT eller GPL kan brukes?
Godt mulig at Open Data License er et bedre valg for noe av det som
publiseres.

> Dersom noen endrer et varsel om storm til å bli lett bris og bruker
> Met.no som referanse sier det seg selv at "liv og verdier kan gå
> tapt" som det heter i instituttets formålsparagraf. Man har lov til
> å distribuere dataene uendret samt lage deriverte produkter av
> disse, men man har ikke lov til å forfalske datagrunnlaget og la det
> fremstå med Met.no som forfatter (og siden man også krever
> kildehenvisning betyr det at data må distribueres verbatim).

Jeg tror dette må styres med kilde- og distribusjonskontroll, ikke med
opphavsrett.

Hvis noen vil være sikker på at informasjonen de får kommer fra
met.no, så bør de ikke se om teksten "ser ut som" den kommer fra
met.no, men rent faktisk hente den fra met.no i stedet.  Har hørt
argumentet før, og tror ikke det er et gyldig argument for å nekte
publisering av endrede data.  Opphavsretten er feil verktøy for å
hindre svindel og forfaskning.  :)

Det du sier er et argument for kontroll med egen publisering av data,
men ikke for å nekte folk å publisere endrede utgaver.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list