[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Nov 28 00:00:44 CET 2010


[Gustav Foseid]
> Denne hadde jeg glemt.

Nettopp.  Faren er at fylkesmannen tror dette er et spørsmål om
hvilket format informasjonen skal gis ut på, mens jeg oppfatter det
som et spørsmål om nøyaktighet og mulighet for gjenbruk.  En ber jo om
shape- eller SISO-format for å kunne gjenbruke informasjonen i kart,
ikke pga. at en liker shape- og SISO-formatet.  På samme måte ber en
jo om georeferert informasjon (og ikke PDF-tegninger med ukjent
koordinatsystem og projesering) for å kunne bruke koordinatene i et
kart.

Jeg tror disse poengene er gått hus forbi hos fylkesmannen, og det vil
være trist hvis det tas en avgjørelse ut fra en ide om at det er et
spørsmål om formater, slik denne setningen fra fylkesmannen til
departementene kan tyde på:

  Spørsmålet er om det kan kreves at informasjonen gis ut på et
  bestemt format, i dette tilfellet shape- eller SISO-format.

Jeg mistenker at det kan være lurt å sende et oppklaringsbrev til
fylkesmannen så raskt som overhode mulig for å sikre at misforståelsen
ikke får stå uimotsagt når en avgjørelse tas.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list