[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Sat Nov 27 23:13:47 CET 2010


2010/11/27 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>

>  Fylkesmannen vil også vise til at kommunene anser det som
>  uproblematisk å etterkomme innsynsbegjæringen, i forhold til at
>  informasjonen kan gis ut på pdf-filer.  Det er således ikke nektet
>  innsyn i den informasjonen som etterspørres.  Spørsmålet er om det
>  kan kreves at informasjonen gis ut på et bestemt format, i dette
>  tilfellet shape- eller SISO-format.
>

Denne hadde jeg glemt.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101127/5a7d0f2c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list