[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Nov 28 12:38:34 CET 2010


[Gustav Foseid]
> Det har vi gjort, men jeg har glemt å legge det ut på nettsidene. Du
> finner brevet på
> https://docs.google.com/document/pub?id=1EJLnlQf7n9ODRSMRgqS59KStyP86YYYH4xnYPnlebI4

Aha.  Håper den dukker opp på
<URL: http://www.frigeonorge.net/kommunegrenser/filer > snart.  Der
står det at en ikke bryr seg om formatet men derimot innholdet.  Det
er bra.

Har en også forklart konkret hvorfor en ønsker koordinater og ikke
skisser og kopi av papirkart?  Det er jo en viss fare for at en blir
avfeid som sære som ber om merkelige ting ingen har bruk for, hvis en
ikke konkret forklarer hvorfor det er nødvendig med nøyaktive
kartreferanser.  Det er jo det inntrykket en får fra Kartverkets folk.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list