[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Trond Michelsen trondmm-nuug at crusaders.no
Tue Nov 30 12:28:19 CET 2010


On Sun, Nov 28, 2010 at 12:38:34PM +0100, Petter Reinholdtsen wrote:
> Har en også forklart konkret hvorfor en ønsker koordinater og ikke
> skisser og kopi av papirkart?  Det er jo en viss fare for at en blir
> avfeid som sære som ber om merkelige ting ingen har bruk for, hvis en
> ikke konkret forklarer hvorfor det er nødvendig med nøyaktive
> kartreferanser.  Det er jo det inntrykket en får fra Kartverkets folk.

Hva er egentlig argumentet for at dette er så viktig?

Er det fortsatt politivedtektene som er hovedargumentet? I så fall kan
jeg ikke huske å ha sett noen relevante eksempel på paragrafer man bør
ta hensyn til i områder der man kan være i tvil om hvilken kommune man
befinner seg i. De fleste vedtektene jeg har sett gjelder hva man kan
eller ikke kan gjøre i tettsteder og på offentlige steder, og der er
det sjelden tvil om hvilken side av kommunegrensen man er på.

-- 
Trond Michelsen


More information about the kart mailing list