[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Nov 30 13:13:26 CET 2010


[Geir Aalberg]
> Hovedargumentet for OSM er at de i dag mangler koordinatene i OSM.

Merk at OSM har kommunegrenser.  De er bare litt mer unøyaktige enn
kartverkets, da en mangler de offisielle kartkoordinatene.
Grensestrekene er tegnet inn i OSM for alle kommuner, så vidt jeg har
sett.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list