[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Øyvind Hanssen ohanssen at acm.org
Tue Nov 30 15:43:16 CET 2010


On Tuesday 30 November 2010 13:00:23 Geir Aalberg wrote:
> From: "Trond Michelsen" <trondmm-nuug at crusaders.no>
>
> > Hva er egentlig argumentet for at dette er så viktig?
>
> Debatten om fri tilgang til offentlige data har pågått i årtier og er vel
> neppe verdt å gjenta i sin helhet på denne lista. Det burde vel holde å si
> at dersom det ikke var viktig ville neppe data.gov.uk blitt opprettet.
>

Som et apropos og med fare for å gjenta noe av dette likevel.
Ser rundskriv P 5/2010 fra FAD.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2010/fellesforinger-tildelingsbrevene-for-201.html?id=624792
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2010/radata-skal-kunne-brukes-av-flere.html?id=624786

”Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i 
maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig 
verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene 
ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved 
salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i 
overensstemmelse med Referansekatalogen og FADs føringer på nettstedet 
data.norge.no......"

Man prøver åpenbart å styre i en retning og begrunnelsen er jo grei - 
å åpne for viderebruk og innovasjon. Men: man har jo åpenbart også 
lagt inn problematiske begrensinger basert på et diffust begrep om 
kostnader, la meg gjette, med tanke på geodata.   

Så kan man jo spørre om inntektene fra salg av kommunegrensedata
er beskjedne. Det kan man jo kanskje si om mange at de enkelte datasett
som kartverket har ansvar for men de vil nok si at summen av inntekter
ikke er beskjedne. More information about the kart mailing list