[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Tommy Gildseth tommy.gildseth at usit.uio.no
Tue Nov 30 13:17:54 CET 2010


On 11/30/2010 01:11 PM, Petter Reinholdtsen wrote:
> [Trond Michelsen]
>> Hva er egentlig argumentet for at dette er så viktig?
>
> For fiksgatami er det viktig å vite hvilken kommune som skal få
> beskjed når noe skal rapporteres, selv om det er et tre i skogen eller
> et kumlokk ved grensen.  Jeg er klar over at de fleste henvendelser
> vil være langt unna grenselinjene, slik at dette kun vil være en
> problemstilling i et fåtall saker.


Båndtvangregler kan det jo være til dels store forskjeller på mellom 
kommunene, og her kan det jo vanke betydelige bøter. Å gå tur med bikkja 
er jo også gjerne noe man gjør ute i skog og mark, hvor kommunegrensene 
ikke nødvendigvis er så veldig godt merket.

-- 
Tommy


More information about the kart mailing list