[NUUG kart] Journalist lager sak om kommunegrensene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Nov 30 13:11:18 CET 2010


[Trond Michelsen]
> Hva er egentlig argumentet for at dette er så viktig?

For fiksgatami er det viktig å vite hvilken kommune som skal få
beskjed når noe skal rapporteres, selv om det er et tre i skogen eller
et kumlokk ved grensen.  Jeg er klar over at de fleste henvendelser
vil være langt unna grenselinjene, slik at dette kun vil være en
problemstilling i et fåtall saker.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdsen


More information about the kart mailing list