[NUUG kart] Digi: "Norgeskart med fri lisens"

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Oct 19 16:45:18 CEST 2010


Den 19. okt. 2010 kl. 14.37 skrev Geir Aalberg:
> 
> Er problemet at Kartverket bruker CC-by-SA 3.0 mens OSM bruker 2.0? I så 
> fall kan det kanskje være mulig å spørre Kartverket om de tillater bruk 
> av 2.0?
> 
> -geir

Det er ikkje heilt klart om OSM kan bruke nokon form for CC-BY fordi dei krever atribusjon som er vanskelig å få til med mange kilder. Men uansett er det no ODbL som gjelder.

Uansett er mykje av N5000 ubruklig i OSM sammenheng fordi me har bedre data fra før. Einaste del av N5000 som blei importert er kommunegrensene fordi kartverket har tilsynelatande monopol på dei. Kommunegrensene har ikkje endra seg i nyare historie (kartverket har ingen kilder å vise til) og endringar i kommunegrensene må gå gjennom kongen i statsråd slik at me ikkje trenger å importere nye N5000 grenser lenger.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list