[NUUG kart] Digi: "Norgeskart med fri lisens"

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue Oct 19 21:16:42 CEST 2010


2010/10/19 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>

> Uansett er mykje av N5000 ubruklig i OSM sammenheng fordi me har bedre data
> fra før. Einaste del av N5000 som blei importert er kommunegrensene fordi
> kartverket har tilsynelatande monopol på dei. Kommunegrensene har ikkje
> endra seg i nyare historie (kartverket har ingen kilder å vise til) og
> endringar i kommunegrensene må gå gjennom kongen i statsråd slik at me ikkje
> trenger å importere nye N5000 grenser lenger.
>

Fra tid til annen gjøres det grensejusteringer mellom kommunene. Her er et
par eksempler:
http://gamle.levanger.kommune.no/utvalg/saker/kom/020515/29.htm
http://bit.ly/c4EtYx

Ellers stemmer det at Statens Kartverk har monopol på kommunegrensene. Det
finnes ingen primærkilde man kan bruke for disse, uten lisens fra Statens
Kartverk.

 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101019/6098f163/attachment.htm 


More information about the kart mailing list