[NUUG kart] Sammenligning av ny og gammel N5000

Trond Michelsen trondmm-nuug at crusaders.no
Thu Oct 21 15:31:25 CEST 2010


Hei.

Jeg har sett litt på hva forskjellene er på det N5000-datasettet
kartverket nylig la ut med CC-lisens, og det gamle som kunne brukes
helt fritt.

En ganske stor forskjell er at det ser ut til at de nye kartene er mer
detaljert. Det er flere punkter pr. linje. Se f.eks. på dette
utsnittet av kommunegrensene:

http://crusaders.no/~trondmm/n5000_kommuner.png

Nytt sett i rødt, gammelt i blått.


Det er også litt forskjellig organisasjon på hvilke data som ligger i
hvilke filer. I noen tilfeller er det mer data i de nye filene, og i
andre er det noe mindre. Det vises ikke i denne oversikten, men stort
sett er det litt mer metadata i dbf-filene i det nye settet enn i det
gamle, men det er kanskje ikke så fryktelig mye interessant i de at
det egentlig gjør noe.Flater
======

Gammel N5000        Ny N5000
------------        --------

vann_f           N5000_ArealdekkeFlate  
 3001 Havflate        3001 Havflate         
 3101 Innsjø         3101 Innsjø         
               3311 SnøIsbre         
areal_f           4401 Skog         
 3311 SnøIsbre       4499 ÅpentOmråde     
 4401 Skog  

land_f  
 121

fylke_f           
 4002                

komm_f           N5000_AdministrativFlate  
 4003 Kommune        4003 Kommune        

restr_f           N5000_VerneOmrade  
 4022 Naturvernområde    4022 Naturvernområde 


Merk at det ikke følger med fylkespolygoner eller polygon som viser
hele landet. Heldigvis inneholder kommunefilen kommunenummer, så det
burde ikke være veldig komplisert å lage et skript som slår sammen
alle polygoner som begynner med de to samme sifrene, og lage en
fylkesfil på den måten.Linjer
======

Gammel N5000        Ny N5000
------------        --------

vann_l           N5000_ElvBekk  
 3211            3211 ElvBekk     

bane_l           N5000_Bane  
 7101            7111 Bane  


veg_l            N5000_VegSti      
 7001 VegSenterlinje     7001 VegSenterlinje  
 7201 Bilferjestrekning                  
 7203 AnnenBåtrute     N5000_Ferge          
               7201 Bilferjestrekning
               7203 AnnenBåtrute   


              N5000_AdministrativGrense  
               4001 Riksgrense
               4002 Fylkesgrense
               4003 Kommunegrense
               4031 Territorialgrense
              
              N5000_BegrensningsKurve  
               3001 Kystkontur
               3101 Innsjøkant
               4201 Arealbrukgrense
               9130 Dataavgrensning
               9199 FiktivDelelinje
              
              N5000_Grunnlinje  
               4091 Grunnlinje


Hvis man setter sammen 3001 kystkontur og 4001 riksgrense, vil man få
det samme polygonet som 121 land, som mangler i det nye settet. Det
mest spennende i dette nye settet er vel at riks-, fylkes, og
kommunegrensene er tilgjengelig som linjedata også.

Jeg skjønner ikke helt hvorfor det er endret kode på
jerbanelinjene. Det ser ikke ut til å være noen endring i hvilke
strekninger som er med.

Punkter
=======

Gammel N5000        Ny N5000
------------        --------

by_p            N5000_Tettsted  
 4007 Tettsted        4007 Tettsted     

sted_p  
 4007 Tettsted
 7901 (Stor flyplass)
 7902 (Liten flyplass)

flyplass_p         N5000_Flyplass  
 7901 (Stor Flyplass)    7900 Lufthavn     
 7902 (Liten Flyplass)

              N5000_Jernbanestasjon  
               7821 Stasjon

              N5000_Fyr  
               6701 Navigasjonsinstallasjon

Først og fremst fint å få med fyr og jernbanestasjoner. Men, her er
det også et par ting som er litt merkelig. Vi får ikke lenger med
koder som kan skille på små eller store flyplasser. Til gjengjeld er
det langt flere flyplasser i fila (127 mot 47). Det har også kommet
til flere tettsteder (174 mot 126), men det som er litt ille er det
ikke lenger følger med navn på tettstedene.-- 
Trond Michelsen


More information about the kart mailing list