[NUUG kart] Digi: "Norgeskart med fri lisens"

Trond Michelsen trondmm at crusaders.no
Thu Oct 21 15:05:16 CEST 2010


> Det er ikkje heilt klart om OSM kan bruke nokon form for CC-BY fordi
> dei krever atribusjon som er vanskelig å få til med mange kilder. Men
> uansett er det no ODbL som gjelder.

ODbl?

Jeg synes uansett det er smått ironisk at OSM ikke kan ta inn kilder
med samme lisens som de bruker selv.

> Uansett er mykje av N5000 ubruklig i OSM sammenheng fordi me har bedre
> data fra før. Einaste del av N5000 som blei importert er
> kommunegrensene fordi kartverket har tilsynelatande monopol på
> dei. Kommunegrensene har ikkje endra seg i nyare historie (kartverket
> har ingen kilder å vise til) og endringar i kommunegrensene må gå
> gjennom kongen i statsråd slik at me ikkje trenger å importere nye
> N5000 grenser lenger.

Har du sammenlignet datasettene?

http://crusaders.no/~trondmm/n5000_kommuner.png

(Gammelt i blått, nytt i rødt)

Det er ganske stor forskjell, og jeg kan ikke skjønne annet enn at det
nye datasettet er vesentlig mer detaljert (men jeg har ikke
sammenlignet med N50 ennå). Merk også at kommunene Ramnes og Våle er
slått sammen til Re kommune og at Borre kommune har endret navn til
Horten kommune.

-- 
Trond Michelsen


More information about the kart mailing list