[NUUG kart] Digi: "Norgeskart med fri lisens"

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Fri Oct 22 11:11:37 CEST 2010


Den 21. okt. 2010 kl. 15.05 skrev Trond Michelsen:
> ODbl?
OSMf er i ein prosess å endre lisensen frå CC-BY-SA til Open Database License. Nye importer må ta hensyn til ein eventuell endring i lisensen.
> 
> Jeg synes uansett det er smått ironisk at OSM ikke kan ta inn kilder
> med samme lisens som de bruker selv.
Det er litt ironisk ja. Fakta er at CC-BY-* seier det er opp til lisenshavaren å besteme korleis verket må attribuerast. OSM kan berre attribuere med source= tagen i databasen og kan ikkje kreve at alle skal attribuerest videre. Nokon lisenshavere krever at verket skal påmerkest deira navn, dette er ikkje mulig i OSM i dag.

I tilfellet med naturbase (som hadde ein lisens tilsvarande CC-BY-SA) måtte me spørre om det var greit at attributasjonen ikkje skulle påmerkest men at det var mulig å spore tilbake kilden. Dette var greit for deira del. Dersom me skal bruke det nye N5000 datasettet må me få til ein tilsvarande avtale med kartverket, men dette trur eg ikkje blir noko problem.
> 
> Har du sammenlignet datasettene?
> 
> http://crusaders.no/~trondmm/n5000_kommuner.png
> 
> (Gammelt i blått, nytt i rødt)
> 
> Det er ganske stor forskjell, og jeg kan ikke skjønne annet enn at det
> nye datasettet er vesentlig mer detaljert (men jeg har ikke
> sammenlignet med N50 ennå).
Eg viste ikkje at det var forsjell. Det ser ut som om dei har endra algoritmen for å generere N5000 slik at det blir meir detaljar. Kansje det er verdt å importere på nytt alikevell. Hadde vert morro med ein sammenlikning med OSM.

> Merk også at kommunene Ramnes og Våle er
> slått sammen til Re kommune og at Borre kommune har endret navn til
> Horten kommune.
Dette var med i det datasettet eg fann som me inporterte som finst på http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata2? Dette har ikkje endra seg sidan me importerte.

> 
> -- 
> Trond Michelsen

Gnonthgol
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20101022/3757c2e3/attachment.htm 


More information about the kart mailing list