[NUUG kart] Digi: "Norgeskart med fri lisens"

Trond Michelsen trondmm-nuug at crusaders.no
Fri Oct 22 13:06:17 CEST 2010


On Fri, Oct 22, 2010 at 11:11:37AM +0200, Gnonthgol wrote:
> Den 21. okt. 2010 kl. 15.05 skrev Trond Michelsen:
>> ODbl?
> OSMf er i ein prosess å endre lisensen frå CC-BY-SA til Open
> Database License. Nye importer må ta hensyn til ein eventuell
> endring i lisensen.

OK.

>> Jeg synes uansett det er smått ironisk at OSM ikke kan ta inn kilder
>> med samme lisens som de bruker selv.

> Det er litt ironisk ja. Fakta er at CC-BY-* seier det er opp til
> lisenshavaren å besteme korleis verket må attribuerast. OSM kan
> berre attribuere med source= tagen i databasen og kan ikkje kreve at
> alle skal attribuerest videre. Nokon lisenshavere krever at verket
> skal påmerkest deira navn, dette er ikkje mulig i OSM i dag.

Skjønner. Men, det burde vel være mulig å lage en shapefil med
boundingbokser til de forskjellige datasettene som skal attribueres,
og få klienten til å vise den aktuelle attribution når boksen er
innenfor 

> I tilfellet med naturbase (som hadde ein lisens tilsvarande
> CC-BY-SA) måtte me spørre om det var greit at attributasjonen ikkje
> skulle påmerkest men at det var mulig å spore tilbake kilden. Dette
> var greit for deira del. Dersom me skal bruke det nye N5000
> datasettet må me få til ein tilsvarande avtale med kartverket, men
> dette trur eg ikkje blir noko problem.

Nei, det er vel egentlig dette som har frustrert meg mest med
reaksjonene de siste dagene. Det har gått mye på at kartverkets valg
av lisens har gjort dataene fullstendig ubrukelig, men ingen har
mailet kartverket og spurt om det er greit å bruke dataene i
f.eks. OSM og videredistribuere de på OSMs betingelser. Jeg kan
egentlig ikke tenke meg at Kartverket vil sette seg på bakbeina her.


>> Merk også at kommunene Ramnes og Våle er
>> slått sammen til Re kommune og at Borre kommune har endret navn til
>> Horten kommune.
> Dette var med i det datasettet eg fann som me inporterte som finst

OK, jeg sammenlignet med shapefilene som man har kunnet laste ned her:
http://www.geodata.no/Hva-tilbyr-vi/GISDATA/Vektorkart/

>http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata2?

Oida - Alle datasett fra N5000 til N50 åpent tilgjengelig som GML via
WFS? Kan det være meningen, da?

-- 
Trond Michelsen


More information about the kart mailing list