[NUUG kart] Digi: "Norgeskart med fri lisens"

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Oct 30 22:06:43 CEST 2010


[Petter Reinholdtsen]
> Jeg tok forresten en titt på shape-filene for OSM tilgjengelig fra
> <URL: http://downloads.cloudmade.com/europe/norway > og oppdaget at
> kommunegrensene ser ut til å være enkeltstreker og ikke polygoner.  Er
> dette en svakhet i databasen eller med eksportmetoden Cloudmade
> bruker?  Har håp om å bruke kommunegrensene i OSM til å finne ut
> hvilken kommune et gitt punkt befinner seg i, og da trenger jeg
> polygoner. :)

Har sjekket med josm, og det ser ut til å være en svakhet med
eksporten.  Grensene i OSM-databasen er definert som relasjoner (og
ikke veier), og dette forstår åpenbart ikke eksporten til Cloudmade
bør resulterer i polygoner og ikke løse linjer. :(

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list