[NUUG kart] Kartverket: "Gratiskartene enda bedre"

Vidar Gundersen vibrog+nuug at gmail.com
Mon Sep 13 18:04:44 CEST 2010


2010/9/13 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
>  I so fall synest eg absolutt me bør gå for ein UTM sone 33-projeksjon
> (EPSG:32633, eller kanskje EPSG:25833 viss me vil vera veldig pirkete), i
> staden for den fæle sfæriske Mercator-projeksjonen som hovudkartet til
> OSM brukar.

sjekk om osm2pgsql, Mapnik og OpenLayers støtter den projeksjonen.


More information about the kart mailing list