[NUUG kart] Kartverket: "Gratiskartene enda bedre"

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon Sep 13 17:42:03 CEST 2010


Tuesday 24. August 2010 skreiv Sverre Didriksen:
>Jeg kunne også tenke meg å være med på dette.  Vi trenger et kart 
>tilpasset norske forhold, spesielt et topokart. 

Er det nokon som veit om det ved oppsett av eit norsk OSM-kart er mulig på ein 
enkel å måte å velja projeksjon?

 I so fall synest eg absolutt me bør gå for ein UTM sone 33-projeksjon 
(EPSG:32633, eller kanskje EPSG:25833 viss me vil vera veldig pirkete), i 
staden for den fæle sfæriske Mercator-projeksjonen som hovudkartet til 
OSM brukar.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.org


More information about the kart mailing list